தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்
Released: July 19, 2020
Length: 0 minutes
Certificate: Finish lessons
Table of Contents
Syllabus/Teacher's guide
Exam Papers
நீதிப்பாடல்கள்
இலக்கணம்
வினாத்தாள்
தனிப்பாடல்கள்
குகப்படலம்
சங்கப்பாடல்கள்
திருக்குற்றாலகுறவஞ்சி
நாவலர் எழுந்தார்
திருக்குறள் (பேதைமை)
இலக்கியத்தொகுப்பு –தழிழ்ப்பண்பாடு
தற்காலக் கவிதைகள்- தேயிலைத்தோட்டத்திலே
இலக்கியத்தொகுப்பு-அற்றைத்திங்கள்
கம்பியூட்டர் சிறுகதை
எது நல்ல சினிமா?
பாரதியார் சுயசரிதை
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account