2020 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சையினை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 18 ஆம் திகதி முதல் 28 ஆம் திகதி வரை நடாத்தப்படும் என கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

AL Students Seminar

 

 

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account