இலங்கையிலுள்ள அனைத்து அரச பாடசாலைகளுக்கும் நாளை முதல் இரண்டாம் தவணை விடுமறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சற்று முன்னர் கல்வி அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் இந்த தகவலை அறிவித்துள்ளார்.

 

images cobid19

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account