க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020

2020 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சையினை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 18 ஆம் திகதி முதல் 28 ஆம் திகதி வரை நடாத்தப்படும் என கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

AL Students Seminar

 

 

 

 

பல்வேறு மாற்றங்களுடன் மூன்றாம் தவணைக்கான விடுமுறை அறிவிப்பு

2020 ஆம் ஆண்டில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான மூன்றாம் தவணை விடுமுறை 11 நாட்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய மூன்றாம் தவணை விடுமுறை டிசம்பர் மாதம் 24 ஆம் திகதி முதல் 31 ஆம் திகதி வரை வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படியிருப்பினும் புதிய பாடசாலை தவணை ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக இவ்வாறு விடுமறை தினங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

 

 

 

download 12345

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account